Niečo o mne

Od raného detstva ma fascinovala psychika a všetko, čo nás, ako ľudstvo, presahuje. K práci s psychikou ma však priviedlo vlastné utrpenie. Mala som v sebe množstvo rozporov, neistoty a nevidela som na sebe nič dobré. Chaos v mojom vnútri bol tak veľký, že sa nedal ignorovať a tak som začala hľadať odpovede.

Skúmaniu psychiky som sa venovala formou samoštúdia, nie som vyštudovaný psychológ. Navštevovala som rôzne kurzy a semináre, inšpirovala som sa rôznymi ľuďmi a vyskúšala som rôzne techniky práce s psychikou. Žiadna metóda ani učiteľ mi však nedokázali zodpovedať všetky moje otázky a tak som si z každej etapy štúdia zobrala, čo ma inšpirovalo a usilovne som hľadala ďalej. Týmto spôsobom som postupne prišla do momentu, kedy sa mi to množstvo informácií a rôznych uhlov pohľadu začalo v hlave spájať a zlievať do jedného uceleného celku.

Od tohto momentu som skúmala psychiku už len cez jednotlivé situácie, ktoré mi posielal život do cesty. Snažila som sa pochopiť, čo mi chce nimi naznačiť, pozorovala som svoje pocity a hľadala som súvislosti medzi jednotlivými udalosťami. Výsledky mojich analýz a dedukcií som následne aplikovala do života a vnímala som spätnú reakciu psychiky na tieto zmeny. Tým som si prácu s psychikou priamo overovala a učila som sa vnímať život čoraz viac a viac vedome. Každú jednu situáciu, ktorá s mojím vnútrom rezonovala, som podrobila analýze a prenastaveniu.

Strávila som roky zahĺbením do seba, pozorovaním života a hľadaním riešení na všetko, čo ma trápilo. Bolo to veľmi náročné, ale počas celého obdobia som plne dôverovala životu, lebo mi deň čo deň dokazoval, že svet funguje prostredníctvom spravodlivých, univerzálnych zákonov, nič nie je náhoda a všetko má svoje opodstatnenie. Bola som skalopevne presvedčená, že neexistuje problém, ktorý sa nedá vyriešiť. Jediné, na čo som musela prísť, bolo, ako tieto univerzálne princípy fungujú, akým spôsobom pracovať s psychikou a ako čítať z jednotlivých situácií ich skrytý odkaz pre mňa.

Postupne som si vytvorila vlastný "pracovný postup", akým nazerám na situácie a problémy v mojom živote a tento prístup používam aj pri svojej práci s klientmi. Základom mojej poradenskej praxe je úcta k jedinečnosti každého z nás, z čoho pramení aj môj individuálny prístup ku každému klientovi. Vďaka všetkému, čím som si prešla ja, viem, aké je dôležité, aby bola terapia ušitá na mieru klienta, aby sa pracovalo priamo s informáciami od klienta, nie so všeobecnými teóriami a poučkami. Klient, ktorý ku mne príde, má svoj problém a zároveň má aj svoje riešenie. Mojou úlohou je len previesť ho tým procesom k nemu, k jeho vlastnému riešeniu, k jeho vlastnému poznaniu...  Katarína