Hranica harmónie

Harmónia vo vzťahoch má jasný systém, štruktúru a zákonitosti.

Akákoľvek odchýlka od týchto princípov spôsobuje vo vzťahoch problémy a nedorozumenia.

V tomto kurze sa pozrieme na vzťahy zhora, z nadhľadu a vysvetlíme si, kde sa nachádza hranica medzi nami a okolím. Ja osobne nazývam túto hranicu Hranica harmónie, lebo ňou naozaj je. Keby sa každý jeden človek pohyboval na hranici harmónie, neboli by vo vzťahoch a na svete problémy. 

Hranica harmónie má jasné a zrozumiteľné princípy. 

Pochopenie týchto princípov premení váš emočný a myšlienkový chaos na konštruktívne, pevné a jasné vyhodnocovanie situácií.

V kurze si vysvetlíme: 

  • Kde nachádza Hranica harmónie a čo vlastne znamená. V každej životnej situácii by sme ju mali vedieť jasne vnímať a rozoznávať, aby sme si ju navzájom neprekračovali.
  • 4 typy zranení, ktoré vznikajú, pri prekročení hranice. Väčšina vzťahových zranení je spôsobená nechtiac a nevedome. Preto ak nerozumiete, z čoho pramenia vaše vzťahové problémy, určite vám daný kurz odporúčam. Verím, že v ňom nájdete mnohé odpovede.
  • Povieme si, akým spôsobom je potrebné pracovať pri narušení tejto hranice. Hranica môže byť narušená z našej strany alebo zo strany iných ľudí.
  • Vysvetlíme si, ako rozoznávať, kde sa nachádza hranica harmónie pri kontakte s jedným človekom a tiež pri kontakte s viacerými ľuďmi naraz. 
 
Poznanie obsiahnuté v kurze je jadrom a základom vzťahovej zrelosti. Predstavte si to ako základy domu, na ktorých stojí celý dom. Toto poznanie je základom, na ktorom stojí kvalita našich vzťahov a od kvality našich vzťahov sa odvíja celková kvalita nášho života. Preto je toto poznanie pre náš život také zásadné.

Možno sa pýtate, prečo sú vzťahy v reálnom živote také zložité, hoci tvrdím, že ich princípy sú jasné, logické a zrozumiteľné. Odpoveď je jednoduchá – lebo nás tieto princípy nikto neučil žiť správnym spôsobom. Z generácie na generáciu sa nechtiac a nevedome odovzdávajú nesprávne vzorce správania a pre mnohých ľudí je veľmi náročné vymaniť sa  z týchto hlboko zakorenených vzorcov premýšľania a správania.

Cestou z tejto slepej uličky je prestať kopírovať nesprávne vzťahové vzorce a začať premýšľať o vzťahoch inak. Umenie rešpektu a jasné pochopenie, kde sa nachádza Hranica harmónie medzi nami a okolím sú úplným jadrom vzťahovej zrelosti. Prax mi ukazuje, že až 80 % vzťahových zranení pramení práve z nepochopenia týchto dvoch tém.

 

3 video lekcie

Odpoveď na vaše otázky

Prístup do kurzu na 1 rok

Katarína Adamusová

autor kurzu

Poznanie obsiahnuté v kurze je výsledkom môjho 15 ročného analyzovania psychiky, vzťahov a života samotného. Ku skúmaniu hlbších súvislostí života ma priviedol neustály pocit strachu a neistoty, ktorý sa prejavoval najmä pri kontakte s inými ľuďmi. 

Hoci je každý človek iný, cítila som, že na pozadí vzťahov existuje určitá univerzálna logika, o ktorú by som sa mohla oprieť. Premýšľala som, ako je možné, že sa s jedným človekom cítim dobre a prítomnosť iného človeka mi je nepríjemná, hoci mi daný človek nijak neubližuje. V čom je rozdiel? Od čoho moje pocity závisia?

Vedela som, že ak tieto princípy pochopím, vnesú do do môjho života pevnosť, jasnosť a štruktúru, po ktorej som tak túžila. Po rokoch analýz a skúmania som zistila, že v živote a vo vzťahoch naozaj existujú univerzálne pravidlá, všetko je navzájom previazané a ovplyvňuje sa. Pochopenie a prijatie týchto súvislosti vnieslo do môjho vnútra vytúžený pokoj a harmóniu. 

Prostredníctvom mojich online kurzov sa chcem s vami podeliť o toto hlboké poznanie, ktoré zmenilo môj život a životy mnohých mojich klientov. 

Pochopenie hlbších súvislostí vnáša do nášho života pevnosť, jasnosť, štruktúru a z toho prameniacu harmóniu. Harmóniu vo vzťahu k okoliu, ale hlavne harmóniu v našom vnútri. Stávame sa vnútorne zrelým človekom, ktorý koná v súlade so sebou samým a pritom neubližuje iným ľuďom.