Katarína Adamusová

Zrelosť osobnosti

Mnoho ľudí má pocit, akoby sa život obracal proti nim, hoci konajú a zmýšľajú správne. Nie je to však tak. Akonáhle máme problémy v akejkoľvek oblasti života, je to znak toho, že niečo v našom vnútri nie je nastavené správne. 

Ak chceme porozumieť hlbšiemu kontextu udalostí vo svojich vzťahoch a v živote, potrebujeme sa naučiť vnímať situácie z nestranného objektívneho nadhľadu. Vypracovala som preto pre vás dokument, v ktorom sa dozviete:

  • Z čoho sa skladá osobnosť človeka.
  • Čo to znamená zrelé správanie.
  • Z čoho pramenia problémy v našom živote.

 

Poznanie obsiahnuté v tomto dokumente je jadrom mojej tvorby a v mnohých článkoch a videách sa budem na logiku v ňom popísanú odvolávať. Verím, že čas a energia venovaná jeho čítaniu sa vám mnohonásobne vráti, keď budete na toto poznanie postupne nabaľovať nové a nové informácie a začnete svojmu životu čoraz viac rozumieť.