Katarína Adamusová

Moja cesta k poznaniu

Od raného detstva ma fascinovala psychika a všetko, čo nás ako ľudstvo presahuje. K práci s psychikou ma však priviedlo vlastné utrpenie. Mala som v sebe množstvo rozporov, neistoty a nevidela som na sebe nič dobré. Chaos v mojom vnútri bol tak veľký, že sa nedal ignorovať a tak som začala hľadať odpovede.

Skúmaniu psychiky som sa venovala formou samoštúdia, nie som vyštudovaný psychológ. Navštevovala som rôzne kurzy a semináre, inšpirovala som sa rôznymi ľuďmi a vyskúšala som rôzne techniky práce s psychikou. Žiadna metóda ani učiteľ mi však nedokázali zodpovedať všetky moje otázky a tak som si z každej etapy štúdia zobrala, čo ma inšpirovalo a usilovne som hľadala ďalej. Týmto spôsobom som postupne prišla do momentu, kedy sa mi to množstvo informácií a rôznych uhlov pohľadu začalo v hlave spájať a zlievať do jedného uceleného celku.

Od tohto momentu som skúmala psychiku už len cez situácie, ktoré mi posielal život priamo do cesty. Snažila som sa pochopiť, čo mi chce nimi naznačiť, pozorovala som svoje pocity a hľadala som súvislosti medzi jednotlivými udalosťami. Výsledky mojich analýz a dedukcií som následne aplikovala do života a vnímala som spätnú reakciu na tieto zmeny. Tým som si prácu s psychikou priamo overovala a učila som sa vnímať život čoraz viac a viac vedome. Každú jednu situáciu, ktorá s mojím vnútrom rezonovala, som podrobila analýze a prenastaveniu.

Postupne som si vytvorila vlastný „pracovný postup“, akým nazerám na situácie a problémy v mojom živote a tento prístup používam aj pri svojej práci s klientmi. Základom mojej poradenskej praxe je úcta k jedinečnosti každého z nás, z čoho pramení aj môj individuálny prístup ku každému klientovi.

Počas práce s klientami som si začala postupne uvedomovať, že síce každý človek ku mne príde s vlastným individuálnym problémom, no v podstate riešim s každým klientom to isté. Každý z nich akoby potreboval pochopiť rovnaké vzťahové a životné princípy, ktoré keď následne vložili do života, ich vzťahy aj život samotný sa menili doslova z terapie na terapiu.

Čím viac klientov ku mne chodilo, tým viac som cítila potrebu odovzdať svoje poznanie formou, ktorá pomôže väčšiemu počtu ľudí, ako som schopná pomôcť individuálnymi konzultáciami. Preto som sa rozhodla odovzdávať svoje poznanie prostredníctvom online kurzov zameraných na rôzne vzťahové aj osobnostné témy. Cieľom kurzov je odovzdať vám komplexný ucelený pohľad na danú problematiku tak, aby ste ho nielen pochopili, ale hlavne, aby ste ho vedeli aplikovať do svojho života.

Pochopenie súvislostí je nevyhnutným krokom, ak chceme žiť svoj život vedome. Verím, že moje poznanie bude pre vás prínosom a umožní vám žiť život v súlade so sebou samým aj s okolím.

Viac o mojom živote a mojej profesnej ceste si môžete prečítať v tomto rozhovore.

Ak chcete dostávať informácie o nových videách a článkoch z oblasti vzťahov a práce s vlastnou psychikou, prihláste sa na odber noviniek. 

Verím, že obsah, ktorý budem s vami zdieľať bude pre vás hodnotný a prínosný.