Katarína Adamusová

Vzťahová zrelosť – online kurzy

Vzťahová zrelosť online kurzy

Vzťahová zrelosť znamená, 

že vieme jednotlivé situácie vyhodnocovať správnym spôsobom 

a následne sa vieme zachovať správnym spôsobom.

Vzťahová zrelosť znamená, že vieme jednotlivé situácie vyhodnocovať správnym spôsobom a následne sa vieme zachovať správnym spôsobom.

Ak chceme zažívať harmóniu vo vzťahoch, potrebujeme v sebe vybudovať obe tieto zručnosti. Na oboch záleží úplne rovnako. Záleží aj na tom, ako premýšľame a vyhodnocujeme dianie okolo seba, aj na tom, ako sa následne zachováme.

Ja postupne vypracujem 7 samostatných online kurzov, ktoré budú spolu tvoriť komplexné vzťahové poznanie. Ak chcete vzťahom skutočne porozumieť a naučiť sa ich žiť správnym spôsobom, odporúčam vám absolvovať všetkých 7 kurzov. Nie je to však podmienkou. Každý z kurzov je samostatná ucelená téma, a tak sa môžete sami rozhodnúť, či absolvujete iba niektorý konkrétny kurz a aké poradie si zvolíte. 

Súčasťou kurzov je aj moja podpora. Každý z kurzov obsahuje komplexný pohľad na danú problematiku. Ak vám po pozretí video lekcií nebude niečo jasné a budete mať dodatočné otázky, môžete mi napísať email a ja vám vaše otázky zodpoviem formou videa. Podrobnejšie informácie budú uvedené v kurze.

Hranica harmónie

Harmónia vo vzťahoch má jasný systém, štruktúru a zákonitosti. 

Akákoľvek odchýlka od týchto princípov spôsobuje vo vzťahoch problémy a nedorozumenia.

Cena 50 EUR

Téma rešpektu má zásadný vplyv na kvalitu našich vzťahov a smer, ktorým sa daný vzťah vyvíja.

Zároveň má téma rešpektu priamy dopad na našu psychiku a ovplyvňuje to, ako sa v živote celkovo cítime.

Cena 95 EUR

Naše vyžarovanie a to, ako sa ľudia v našej prítomnosti cítia, ovplyvňujú 4 zložky v našom správaní.

Keď rozumieme dynamike vzťahov, dokážeme aj prípadné problémy riešiť oveľa jednoduchšie.

Cena 130 EUR

Harmónia v osobných vzťahoch je založená na odlišných princípoch ako harmónia vo formálnych vzťahoch.

Ak chceme žiť tieto vzťahy správne, potrebujeme ich princípy jasne rozlišovať a nasledovať. 

Cena 40 EUR

Schopnosť vytvárať si život podľa svojich predstáv, závisí od troch častí v našej osobnosti.

Od toho, ako ich máme vybudované a ako navzájom spolupracujú.

Cena 30 EUR

Hranice vo vzťahoch

KURZ SA MOMENTÁLNE PRIPRAVUJE

Ak máte o kurz záujem, nechajte mi váš email a ja vás budem informovať o jeho spustení.

Prijímanie
kritiky

KURZ SA MOMENTÁLNE PRIPRAVUJE

Ak máte o kurz záujem, nechajte mi váš email a ja vás budem informovať o jeho spustení.

Komunikácia
vo vzťahoch

KURZ SA MOMENTÁLNE PRIPRAVUJE

Ak máte o kurz záujem, nechajte mi váš email a ja vás budem informovať o jeho spustení.

Harmónia v osobných vzťahoch je založená na odlišných princípoch ako harmónia vo formálnych vzťahoch.

Ak chceme žiť tieto vzťahy správne, potrebujeme ich princípy jasne rozlišovať a nasledovať. 

Cena 40 EUR

Komunikácia vo vzťahoch

KURZ SA MOMENTÁLNE PRIPRAVUJE

Ak máte o kurz záujem, nechajte mi váš email a ja vás budem informovať o jeho spustení.

Hranice vo vzťahoch

KURZ SA MOMENTÁLNE PRIPRAVUJE

Ak máte o kurz záujem, nechajte mi váš email a ja vás budem informovať o jeho spustení.

Katarína Adamusová

autor kurzov

Poznanie obsiahnuté v kurzoch je výsledkom môjho 15 ročného analyzovania psychiky, vzťahov a života samotného. Ku skúmaniu hlbších súvislostí života ma priviedol neustály pocit strachu a neistoty, ktorý sa prejavoval najmä pri kontakte s inými ľuďmi. 

Hoci je každý človek iný, cítila som, že na pozadí vzťahov existuje určitá univerzálna logika, o ktorú by som sa mohla oprieť. Premýšľala som, ako je možné, že sa s jedným človekom cítim dobre a prítomnosť iného človeka mi je nepríjemná, hoci mi daný človek nijak neubližuje. V čom je rozdiel? Od čoho moje pocity závisia?

Vedela som, že ak tieto princípy pochopím, vnesú do do môjho života pevnosť, jasnosť a štruktúru, po ktorej som tak túžila. Po rokoch analýz a skúmania som zistila, že v živote a vo vzťahoch naozaj existujú univerzálne pravidlá, všetko je navzájom previazané a ovplyvňuje sa. Pochopenie a prijatie týchto súvislosti vnieslo do môjho vnútra vytúžený pokoj a harmóniu. 

Prostredníctvom online kurzov sa chcem s vami podeliť o toto hlboké poznanie, ktoré zmenilo môj život a životy mnohých mojich klientov. 

Pochopenie hlbších súvislostí vnesie do nášho života pevnosť, jasnosť, štruktúru a z toho prameniacu harmóniu. Harmóniu vo vzťahu k okoliu, ale hlavne harmóniu v našom vnútri. Stávame sa vnútorne zrelým človekom, ktorý koná v súlade so sebou samým a pritom neubližuje iným ľuďom.