Katarína Adamusová

Cena, termíny a objednávanie

Konzultácie prebiehajú online formou prostredníctvom Google Meet (gmail) alebo WhatsApp. Podmienkou je funkčná webkamera, aby sme sa mohli navzájom vidieť, nielen počuť.

Objednať sa môžete telefonicky na čísle 0948654997. Ak nedvíham telefón, s najväčšou pravdepodobnosťou pracujem a zavolám vám späť hneď, ako nájdem neprijatý hovor.

Konzultácia je časovo neobmedzená, venujem sa danému klientovi a problému, koľko je potrebné. Časové rozpätie konzultácie je veľmi individuálne. V priemere trvá jeden a pol až dve hodiny, ale je potrebné vyčleniť si dostatočne dlhý čas, aby nebol proces časovo tlačený.

Cena za jednu konzultáciu je 150 EUR. Platba za konzultáciu prebehne vopred na základe faktúry.

Meškanie, zmena a zrušenie termínu

V prípade, že klient mešká na konzultáciu 5 minút a viac, cena konzultácie je 155 EUR. Maximálne možné meškanie je 15 minút, potom sa konzultácia považuje za zrušenú.

Termín konzultácie je možné bezplatne zmeniť najneskôr deň pred konaním konzultácie. V prípade konzultácií, ktoré prebiehajú so 14 dňovým odstupom, je dôležité, aby sme našli nový náhradný termín v danom týždni, preto ma prosím kontaktujte hneď, ako sa vám vyskytne komplikácia. 

V prípade, že klient zruší konzultáciu v daný deň konania konzultácie alebo sa na konzultáciu nedostaví, je možné dohodnúť si náhradný termín s tým, že zrušenú konzultáciu uhradí v plnej výške, t.j. 150 EUR.

Akúkoľvek zmenu je potrebné odkomunikovať telefonicky, aby sa predišlo nedorozumeniu v prípade nedoručenej správy.