Katarína Adamusová

Vzťahová zrelosť – online kurzy

Online kurzy

Vzťahová zrelosť znamená, 

že vieme jednotlivé situácie vyhodnocovať správnym spôsobom 

a následne sa vieme zachovať správnym spôsobom.

Vzťahová zrelosť znamená, že vieme jednotlivé situácie vyhodnocovať správnym spôsobom a následne sa vieme zachovať správnym spôsobom.

Ak chceme zažívať harmóniu vo vzťahoch, potrebujeme v sebe vybudovať obe tieto zručnosti. Na oboch záleží úplne rovnako. Záleží aj na tom, ako premýšľame a vyhodnocujeme dianie okolo seba, aj na tom, ako sa následne zachováme.

Ja postupne vypracujem 6 samostatných online kurzov, ktoré budú spolu tvoriť komplexné vzťahové poznanie. Ak chcete vzťahom skutočne porozumieť a naučiť sa ich žiť správnym spôsobom, odporúčam vám absolvovať všetkých 6 kurzov v poradí, v akom sú uvedené nižšie na tejto stránke. Nie je to však podmienkou. Každý z kurzov je samostatná ucelená téma, a tak sa môžete sami rozhodnúť, či absolvujete iba niektorý konkrétny kurz, prípadne si zvolíte vlastné poradie. Cíťte sa v tomto smere slobodne.

Súčasťou kurzov je aj moja podpora. Každý z kurzov obsahuje komplexný pohľad na danú problematiku. Ak vám po pozretí video lekcií nebude niečo jasné a budete mať dodatočné otázky, môžete mi napísať email a ja vám vaše otázky zodpoviem formou videa. Podrobnejšie informácie budú uvedené v kurze.

Vzťahová zrelosť

Osobné vs. formálne vzťahy

Harmónia v osobných vzťahoch je založená na odlišných princípoch ako harmónia vo formálnych vzťahoch. 

Ak chceme žiť tieto vzťahy správne, potrebujeme ich princípy jasne rozlišovať a nasledovať. 

Podstata medziľudských vzťahov

Naše vyžarovanie a to, ako sa ľudia v našej prítomnosti cítia, ovplyvňujú štyri zložky v našom správaní.

Keď rozumieme dynamike vzťahov, dokážeme aj prípadné problémy riešiť oveľa jednoduchšie a konštruktívnejšie.

Umenie rešpektu a hranica harmónie

Poznanie obsiahnuté v tomto kurze je jadrom a základným stavebným pilierom vzťahovej zrelosti. Od pochopenia týchto súvislostí sa priamo odvíja nielen kvalita našich vzťahov ale aj celková kvalita nášho života.

Pre tých, ktorí chcú ísť v poznaní hlbšie (až za úroveň vzťahov), som vypracovala kurz Tri piliere osobnosti. 

Ak chcete na svojej osobnosti vedome pracovať, toto poznanie je základom, od ktorého by ste sa mali odraziť. Okrem toho vám toto poznanie pomôže pochopiť aj iných ľudí – ich správanie, konanie a ich životnú cestu. Keď pochopíme hlbšie súvislosti života a psychiky, vieme ľahšie vnímať nielen svoj život, ale aj život iných ľudí.

Tri piliere osobnosti

Kvalita nášho života závisí od kvality troch pilierov vnútri našej osobnosti. 

Tieto piliere môžu byť pevné, stabilné a vieme sa v živote o ne oprieť. Alebo môžu byť krehké, problémové, prípadne nám niektorý z nich úplne chýba.