Osobné vs. formálne vzťahy

Podstata osobných vzťahov je iná ako podstata formálnych vzťahov, preto potrebujeme tieto vzťahy budovať na iných princípoch. 

Mnoho ľudí si tieto princípy neuvedomuje a správajú sa v kontakte s okolím inštinktívne tak, ako to momentálne cítia. V realite to často znamená, že sa k formálnym vzťahom správajú akoby boli osobné a k osobným akoby boli formálne. To spôsobuje množstvo nedorozumení a vnútorných konfliktov ľuďom v ich okolí, ale hlavne im samotným.

Ak tieto dva typy vzťahov jasne nerozlišujeme, môžeme mať v kontakte s okolím nereálne očakávania a z toho prameniace pocity sklamania a ublíženia. Tieto pocity často nie sú oprávnené. Vznikajú tým, že nevieme vyhodnocovať danú situáciu objektívne, preto sú naše postoje a reakcie neadekvátne, čím svoje osobné aj formálne vzťahy  narúšame a komplikujeme. Často veľmi zbytočne.

V kurze sa zameriame na oba typy vzťahov a naučíme sa ich jasne rozlišovať. Vysvetlíme si:

Ak aj nechcete pracovať na svojej osobnosti a vzťahoch komplexnejšie, odporúčam vám absolvovať minimálne tento kurz. Už toto poznanie vám umožní vnímať životné situácie z nadhľadu a je prvým predpokladom na to, aby ste sa zachovali v danej situácii správne.

40 EUR

3 video lekcie

Odpoveď na vaše otázky

Prístup do kurzu na 1 rok

Katarína Adamusová

autor kurzu

Poznanie obsiahnuté v kurze je výsledkom môjho 15 ročného analyzovania psychiky, vzťahov a života samotného. Ku skúmaniu hlbších súvislostí života ma priviedol neustály pocit strachu a neistoty, ktorý sa prejavoval najmä pri kontakte s inými ľuďmi. 

Hoci je každý človek iný, cítila som, že na pozadí vzťahov existuje určitá univerzálna logika, o ktorú by som sa mohla oprieť. Premýšľala som, ako je možné, že sa s jedným človekom cítim dobre a prítomnosť iného človeka mi je nepríjemná, hoci mi daný človek nijak neubližuje. V čom je rozdiel? Od čoho moje pocity závisia?

Vedela som, že ak tieto princípy pochopím, vnesú do do môjho života pevnosť, jasnosť a štruktúru, po ktorej som tak túžila. Po rokoch analýz a skúmania som zistila, že v živote a vo vzťahoch naozaj existujú univerzálne pravidlá, všetko je navzájom previazané a ovplyvňuje sa. Pochopenie a prijatie týchto súvislosti vnieslo do môjho vnútra vytúžený pokoj a harmóniu. 

Prostredníctvom mojich online kurzov sa chcem s vami podeliť o toto hlboké poznanie, ktoré zmenilo môj život a životy mnohých mojich klientov. 

Pochopenie hlbších súvislostí vnesie do nášho života pevnosť, jasnosť, štruktúru a z toho prameniacu harmóniu. Harmóniu vo vzťahu k okoliu, ale hlavne harmóniu v našom vnútri. Stávame sa vnútorne zrelým človekom, ktorý koná v súlade so sebou samým a pritom neubližuje iným ľuďom.