Podstata medziľudských vzťahov

Naše vyžarovanie a to, ako sa ľudia v našej prítomnosti cítia, ovplyvňujú štyri zložky v našom správaní. 

Keď sa stretnú dvaja ľudia, ich vzájomný vzťah tvorí a priamo ovplyvňuje dokopy 8 zložiek – 4 zložky v správaní jedného človeka a 4 zložky v správaní druhého človeka. To sa týka všetkých vzťahov v našom živote, osobných aj formálnych.

Ak sú tieto zložky použité správne, vzťah je harmonický, príjemný a pre oboch ľudí vnútorne naplňujúci.

Ak sa tieto zložky nepoužijú správne, vzniká množstvo vnútorných zranení, krívd a nedorozumení. Tieto zranenia často nie sú zámerné. Väčšinou sú nevedomé a vznikajú tým, že nerozumieme hlbším súvislostiam vzťahov, preto konáme inštinktívne, nie konštruktívne. Často by stačila iba malá zmena v správaní a vznikol by úplne iný pocit a atmosféra vo vzťahu či v konkrétnej situácii.

Akokoľvek sú vaše vzťahy narušené, komplikované či problematické, prvým krokom k nastoleniu harmónie je pochopenie, z čoho pramení náročnosť daného vzťahu. To znamená, že si potrebujete uvedomiť, akým spôsobom žijete spomínaných 8 zložiek (4 zložky jedného človeka a 4 zložky druhého človeka). Tie, ktoré nežijeme správne, náš vzťah narúšajú, preto ich potrebujeme zmeniť. Najskôr však musíme zistiť, ktoré to sú.

Keď rozumieme dynamike vzťahov: 

  • Vieme okolo seba vyžarovať príjemnú atmosféru a žiť svoje vzťahy vedome. V praxi to znamená, že ak sa iní ľudia od nás emočne vzdiaľujú, vieme prečo. Ak chceme svoje vzťahy prehlbovať, vieme ako.
  • Rozumieme, z čoho pramenia naše pocity pri kontakte s inými ľuďmi. Prečo sa s niekým cítime príjemne a s iným človekom nepríjemne. Keď dokážeme priamo identifikovať (skutočnú) príčinu svojho nepríjemného pocitu, vieme aj problémové situácie riešiť oveľa jednoduchšie a konštruktívnejšie. 
  • Ak rozumieme dynamike vzťahov, môžeme svoje vzťahy už od začiatku budovať na pevných základoch bez zbytočných nedorozumení, pocitov krívd a nevedomých zranení. To sa týka všetkých vzťahov v našom živote. Nielen blízkych, ale aj formálnych a neosobných vzťahov.
 
Zároveň vám v kurze vysvetlím, na čo si dať pozor pri nadväzovaní partnerského vzťahu. Po odoznení prvotnej zamilovanosti zažíva mnoho ľudí vo vzťahu emočnú prázdnotu. Tejto situácii sa dá predísť, ak sme v začiatkoch vzťahu vedomí a rozumieme dynamike, ktorá sa odohráva medzi nami a potenciálnym partnerom.  

Rodinné vzťahy

Ak sú rodinné vzťahy harmonické, je to úžasný dar pre život. Väčšina ľudí však vníma rodinné vzťahy ako emočne najzložitejšie vzťahy v ich živote. Hlavnou príčinou tohto vnímania je veľká protichodnosť pocitov. Niečo iné v kontakte s rodinou cítime (nepríjemný pocit) a niečo iné by sme chceli alebo potrebovali cítiť (lásku, blízkosť, porozumenie). Tento vnútorný rozpor vzbudzuje v mnohých ľuďoch beznádej a začarovaný kruh, z ktorého nevidia cestu von.

Východiskom z tohto náročného emocionálneho zmätku je práve pochopenie súvislostí obsiahnutých v tomto kurze. Preto bude záverečná samostatná lekcia venovaná rodinným vzťahom. Nadviažeme v nej na komplexné poznanie obsiahnuté v tomto kurze a prepojíme si ho s pocitmi, ktoré zažívame s rodinnými príslušníkmi. Verím, že sa vám vďaka týmto súvislostiam mnohé vyjasní a získate hlbšie pochopenie nielen prítomnosti, ale aj vašej minulosti. 

4 video lekcie

Odpoveď na vaše otázky

Prístup do kurzu na 1 rok

Katarína Adamusová

autor kurzu

Poznanie obsiahnuté v kurze je výsledkom môjho 15 ročného analyzovania psychiky, vzťahov a života samotného. Ku skúmaniu hlbších súvislostí života ma priviedol neustály pocit strachu a neistoty, ktorý sa prejavoval najmä pri kontakte s inými ľuďmi. 

Hoci je každý človek iný, cítila som, že na pozadí vzťahov existuje určitá univerzálna logika, o ktorú by som sa mohla oprieť. Premýšľala som, ako je možné, že sa s jedným človekom cítim dobre a prítomnosť iného človeka mi je nepríjemná, hoci mi daný človek nijak neubližuje. V čom je rozdiel? Od čoho moje pocity závisia?

Vedela som, že ak tieto princípy pochopím, vnesú do do môjho života pevnosť, jasnosť a štruktúru, po ktorej som tak túžila. Po rokoch analýz a skúmania som zistila, že v živote a vo vzťahoch naozaj existujú univerzálne pravidlá, všetko je navzájom previazané a ovplyvňuje sa. Pochopenie a prijatie týchto súvislosti vnieslo do môjho vnútra vytúžený pokoj a harmóniu. 

Prostredníctvom mojich online kurzov sa chcem s vami podeliť o toto hlboké poznanie, ktoré zmenilo môj život a životy mnohých mojich klientov. 

Pochopenie hlbších súvislostí vnáša do nášho života pevnosť, jasnosť, štruktúru a z toho prameniacu harmóniu. Harmóniu vo vzťahu k okoliu, ale hlavne harmóniu v našom vnútri. Stávame sa vnútorne zrelým človekom, ktorý koná v súlade so sebou samým a pritom neubližuje iným ľuďom.