Umenie rešpektu

Princíp rešpektu ovplyvňuje nielen naše vzťahy, ale aj našu psychiku a to, ako sa v živote celkovo cítime.

Ak nemáme zvládnutú tému rešpektu, zraňuje nás všetko, čo sa vymyká našim očakávaniam a našej predstave o fungovaní sveta či vzťahov.

V našej psychike môžu byť dva typy vnútorných konfliktov:

  • Problémy a zranenia, ktoré sú pre náš život nevyhnutné. Tieto vnútorné konflikty sú nástrojom psychiky, ktorými nás tlačí k osobnostnému rastu a zdolávaniu životných výziev. Hoci sú tieto situácie náročné, sú pre náš život darom.
  • Vnútorné konflikty, ktoré nás nikam vo vývoji neposúvajú, iba nám berú energiu, radosť zo života a emočne nás zaťažujú. Tieto zranenia pramenia z nesprávneho prístupu k téme Rešpektu. Ak im venujeme pozornosť, zbytočne mrháme svojím časom a energiou bez pridanej hodnoty pre náš život.
 
Keď sa naučíme žiť princíp Rešpektu správnym spôsobom, odbremeníme svoju psychiku od množstva zbytočných zranení a budeme sa môcť sústrediť iba na problémy a výzvy, ktoré náš život skutočne obohacujú a posúvajú vpred.

Tri typy situácií

Okrem vysvetlenia samotnej témy rešpektu si v kurze detailne rozoberieme 3 typy situácií, ktoré sa nám v živote neustále opakujú. Vysvetlíme si ich podstatu, správny prístup pri ich riešení ako aj chyby, ktoré nevedome robíme.

Možno si ani neuvedomujete, že v živote zažívame len niekoľko typov situácií neustále dookola. S inými ľuďmi, na inom mieste, v inom kontexte, ale jadro daných situácií je vždy rovnaké. Ak v týchto situáciách zaujmeme zakaždým nesprávny postoj, prirodzene si ním vzťahy narúšame. 

To je dôvod, prečo je mnoho vzťahov na začiatku krásnych, ľudia sa cítia spolu dobre, no čím viac času spolu trávia, tým viac konfliktov a zranení vo vzťahoch vzniká. Preto si v kurze jednotlivé situácie podrobne vysvetlíme.

Mnoho ľudí vie súdiť iných a dávať múdre rady, ale len málokto vie byť skutočnou oporou. Preto sa cítime aj v blízkych vzťahoch osamelo, nepochopene a vzdialene. A práve preto je také dôležité pracovať na svojej vzťahovej zrelosti.

Umenie rešpektu je doslova umenie, ale som presvedčená, že každý sa môže tomuto umeniu naučiť. Poznanie obsiahnuté v tomto kurze je základným stavebným pilierom vzťahovej zrelosti. Bez rešpektu hlboké ani harmonické vzťahy nevybudujeme.

 

95 EUR

5 video lekcií

Odpoveď na vaše otázky

Prístup do kurzu na 1 rok

Katarína Adamusová

autor kurzu

Poznanie obsiahnuté v kurze je výsledkom môjho 15 ročného analyzovania psychiky, vzťahov a života samotného. Ku skúmaniu hlbších súvislostí života ma priviedol neustály pocit strachu a neistoty, ktorý sa prejavoval najmä pri kontakte s inými ľuďmi. 

Hoci je každý človek iný, cítila som, že na pozadí vzťahov existuje určitá univerzálna logika, o ktorú by som sa mohla oprieť. Premýšľala som, ako je možné, že sa s jedným človekom cítim dobre a prítomnosť iného človeka mi je nepríjemná, hoci mi daný človek nijak neubližuje. V čom je rozdiel? Od čoho moje pocity závisia?

Vedela som, že ak tieto princípy pochopím, vnesú do do môjho života pevnosť, jasnosť a štruktúru, po ktorej som tak túžila. Po rokoch analýz a skúmania som zistila, že v živote a vo vzťahoch naozaj existujú univerzálne pravidlá, všetko je navzájom previazané a ovplyvňuje sa. Pochopenie a prijatie týchto súvislosti vnieslo do môjho vnútra vytúžený pokoj a harmóniu. 

Prostredníctvom mojich online kurzov sa chcem s vami podeliť o toto hlboké poznanie, ktoré zmenilo môj život a životy mnohých mojich klientov. 

Pochopenie hlbších súvislostí vnesie do nášho života pevnosť, jasnosť, štruktúru a z toho prameniacu harmóniu. Harmóniu vo vzťahu k okoliu, ale hlavne harmóniu v našom vnútri. Stávame sa vnútorne zrelým človekom, ktorý koná v súlade so sebou samým a pritom neubližuje iným ľuďom.