Umenie rešpektu a hranica harmónie

Harmónia vo vzťahoch má jasný systém, štruktúru a zákonitosti. 

Akákoľvek odchýlka od týchto princípov spôsobuje vo vzťahoch zmätok a problémy. 

Umenie vzťahov je doslova umenie, ale som presvedčená, že každý sa môže tomuto umeniu naučiť. Poznanie obsiahnuté v tomto kurze je jadrom a základným stavebným pilierom vzťahovej zrelosti. Od pochopenia týchto súvislostí sa priamo odvíja nielen kvalita našich vzťahov ale aj celková kvalita nášho života.

Mnoho ľudí sa zaujíma o témy ako komunikácia, stanovovanie hraníc či budovanie sebavedomia, no tieto témy sú až nadstavbou, ktorú nevieme použiť, ak nemáme pochopenú  a spracovanú základnú logiku vzťahov. Preto sa jej budeme v tomto kurze podrobne venovať.

Kurz tvoria 3 samostatné ucelené témy:

1. ČASŤ KURZU: Hranica harmónie

Pozrieme sa na vzťahy zhora, z nadhľadu a vysvetlíme si, kde sa nachádza hranica medzi nami a okolím. Ja osobne nazývam túto hranicu Hranica harmónie, lebo ňou naozaj je. Keby sa každý jeden človek pohyboval na hranici harmónie, neboli by na svete problémy. 

Tým, že nám nikto nevysvetlil, čo táto hranica znamená a kde sa nachádza, vzniká vo vzťahoch množstvo emocionálneho chaosu a zranení. To sa najčastejšie prejavuje tým, že:

  • Blokujeme samého seba zo strachu, aby sme niekomu neublížili alebo zo strachu, čo si o nás iní ľudia pomyslia.
  • Prekračujeme hranice iným ľuďom. Často nechtiac a nevedome práve preto, že nevieme, kde sa táto hranica nachádza.
  • Nevieme reagovať na konfliktné situácie. Máme zmätok v tom, ako sa zachovať, lebo nám nie je jasné, či naše vnútorné konflikty pramenia z nesprávneho konania iných ľudí alebo z nášho nesprávneho postoja a konania. 

.

Pocit zmätku a nejasnosti v medziľudských vzťahoch mnohých ľudí blokuje. Neprejavujú sa spontánne, nejdú do konfrontácie, nezastanú si samých seba, nežijú život podľa seba ani v súlade so sebou samým. Preto je také dôležité pochopiť hranicu medzi nami a okolím. 

Tieto jednoduché a zrozumiteľné princípy premenia váš emočný a myšlienkový chaos na konštruktívne, pevné a pokojné premýšľanie, vyhodnocovanie situácií a následné konanie. Toto poznanie je úplným jadrom vzťahovej zrelosti. Predstavte si to ako základy domu, na ktorých stojí celý dom. Toto poznanie je základom, na ktorom stojí kvalita našich vzťahov a života.

2. ČASŤ KURZU: Umenie rešpektu

Umenie rešpektu je základný stavebný pilier harmónie vo vzťahoch a v živote celkovo. Ak nemáme zvládnutú tému rešpektu, zraňuje nás všetko, čo sa vymyká našim očakávaniam a našej predstave o fungovaní sveta či vzťahov.

Existujú dva typy vnútorných konfliktov:

  • Problémy a vnútorné konflikty, ktoré sú pre náš život nevyhnutné. Tieto konflikty sú nástrojom psychiky, ktorým nás tlačí k osobnostnému rastu a zdolávaniu životných výziev. Hoci sú tieto situácie často náročné, sú pre náš život darom.
  • Vnútorné konflikty, ktoré nás nikam vo vývoji neposúvajú, iba nám berú energiu, radosť zo života a emočne nás zaťažujú. Tieto zranenia pramenia z nesprávneho prístupu k téme Rešpektu. Ak im venujeme pozornosť, zbytočne mrháme svojím časom a energiou bez pridanej hodnoty pre náš život.
 
Keď sa naučíme žiť princíp Rešpektu správnym spôsobom, odbremeníme svoju psychiku od množstva zbytočných zranení a budeme sa môcť sústrediť iba na problémy a výzvy, ktoré náš život skutočne obohacujú.

3. ČASŤ KURZU: Tri typy situácií

Okrem vysvetlenia samotnej témy rešpektu si v kurze detailne rozoberieme 3 typy situácií, ktoré sa nám v živote neustále opakujú. Vysvetlíme si ich podstatu, správny prístup pri ich riešení ako aj chyby, ktoré nevedome robíme.

Možno si ani neuvedomujete, že v živote zažívame len niekoľko typov situácií neustále dookola. S inými ľuďmi, na inom mieste, v inom kontexte, ale jadro daných situácií je vždy rovnaké. Ak v týchto situáciách zaujmeme zakaždým nesprávny postoj, prirodzene si ním vzťahy narúšame. To je dôvod, prečo je mnoho vzťahov na začiatku krásnych, ľudia sa cítia spolu dobre, no čím viac času spolu trávia, tým viac konfliktov a zranení vo vzťahoch vzniká. Preto si v kurze jednotlivé situácie vysvetlíme.

Možno sa pýtate, prečo sú vzťahy v reálnom živote také zložité, hoci tvrdím, že ich princípy sú jasné, logické a zrozumiteľné. Odpoveď je jednoduchá – lebo nás tieto princípy nikto neučil. Z generácie na generáciu sa nechtiac a nevedome odovzdávajú nesprávne vzorce správania a pre mnohých ľudí je veľmi náročné sa z týchto hlboko zakorenených vzorcov vymaniť.

Cestou z tejto slepej uličky je prestať kopírovať nesprávne vzťahové vzorce a začať premýšľať o vzťahoch inak. Umenie rešpektu a jasné pochopenie, kde sa nachádza hranica harmónie medzi nami a okolím sú úplným jadrom vzťahovej zrelosti. Prax mi ukazuje, že až 80 % vzťahových zranení pramení práve z nepochopenia tejto problematiky. 

 

Kurz momentálne pripravujem. 

Ak chcete byť informovaný o jeho spustení, nechajte mi prosím svoj email, na ktorý vám pošlem informáciu o jeho spustení. Zároveň si budete môcť kúpiť kurz za zvýhodnenú uvádzaciu cenu.

120 EUR      90 EUR

3 ucelené témy
formou video lekcií

Odpoveď na vaše
dodatočné otázky

Prístup do kurzu na 1 rok
od spustenia kurzu

Katarína Adamusová

autor kurzu

Poznanie obsiahnuté v kurze je výsledkom môjho takmer 15 ročného analyzovania psychiky, vzťahov a života samotného. Ku skúmaniu hlbších súvislostí života ma priviedol neustály pocit strachu a neistoty, ktorý sa prejavoval najmä pri kontakte s inými ľuďmi. 

Hoci je každý človek iný, cítila som, že na pozadí vzťahov existuje určitá univerzálna logika, o ktorú by som sa mohla oprieť. Premýšľala som, ako je možné, že sa s jedným človekom cítim dobre a prítomnosť iného človeka mi je nepríjemná, hoci mi daný človek nijak neubližuje. V čom je rozdiel? Od čoho moje pocity závisia?

Vedela som, že ak tieto princípy pochopím, vnesú do do môjho života pevnosť, jasnosť a štruktúru, po ktorej som tak túžila. Po rokoch analýz a skúmania som zistila, že v živote a vo vzťahoch naozaj existujú univerzálne pravidlá, všetko je navzájom previazané a ovplyvňuje sa. Pochopenie a prijatie týchto súvislosti vnieslo do môjho vnútra vytúžený pokoj a harmóniu. 

Prostredníctvom mojich online kurzov sa chcem s vami podeliť o toto hlboké poznanie, ktoré zmenilo môj život a životy mnohých mojich klientov. 

Pochopenie hlbších súvislostí vnesie do nášho života pevnosť, jasnosť, štruktúru a z toho prameniacu harmóniu. Harmóniu vo vzťahu k okoliu, ale hlavne harmóniu v našom vnútri. Stávame sa vnútorne zrelým človekom, ktorý koná v súlade so sebou samým a pritom neubližuje iným ľuďom.