Vedomý prístup k životu

Kvalita nášho života závisí od kvality troch pilierov vnútri našej osobnosti. 

Tieto piliere môžu byť pevné, stabilné a vieme sa v živote o ne oprieť. Alebo môžu byť krehké, problémové, prípadne nám niektorý z nich úplne chýba.

Práca s psychikou je pomerne rozsiahla a náročná téma s množstvom súvislostí a prepojení. Všetko so všetkým súvisí a navzájom sa ovplyvňuje. Ak vnesieme do premýšľania o svojom živote systém a štruktúru, budeme kráčať životom oveľa ľahšie, pevnejšie a v súlade so sebou samým.

Prvým dôležitým krokom na ceste sebapoznania je pochopenie, že:

  • Osobnosť človeka sa skladá z 3 samostatných častíTeraz nemyslím vedomie, podvedomie a nevedomie, ale 3 časti našej vedomej osobnosti – to, čo dokážeme vo svojom vnútri priamo vnímať, pozorovať a s čím dokážeme pracovať. 
  • Každá z týchto troch častí má svoje opodstatnenie a významnú úlohu pre kvalitu nášho života. Sú našimi piliermi.
  • Ak niektorý z pilierov nežijeme správne, automaticky to limituje a narúša pocit vnútornej istoty a spokojnosti. 
  • Každý z pilierov treba spoznávať a budovať iným spôsobom. V niektorých prípadoch je dokonca dôležité aj poradie, v akom ich budujeme, ktorý pilier začneme „opravovať“ ako prvý.
  • Zároveň nám toto poznanie pomáha lepšie pochopiť iných ľudí. Ich správanie, konanie a životnú cestu.

Ak chceme budovať svoj život na pevných základoch,  je dôležité vnímať tieto tri časti osobnosti oddelene od seba a ku každej pristupovať spôsobom pre ňu vhodným.  

Tento kurz vám úprimne odporúčam:

  • Ak sa cítite neistí, nesebavedomí a vnútorne krehkí. Prvým a najdôležitejším krokom k vnútornej istote je spoznať kontúry svojej osobnosti. To vám následne umožní rozvíjať svoju osobnosť vedomým, konštruktívnym a efektívnym spôsobom.
  • Ak sa vám nedarí nájsť svoje poslanie a vnútorné naplnenie, je dôležité pochopiť, ktorý z troch pilierov vám chýba alebo bráni žiť život v súlade so sebou samým. Prekážkou môže byť jeden z pilierov alebo viacero pilierov naraz.
  • Ak sa cítite zaseknutí v niektorej oblasti života a neviete sa pohnúť z miesta, je dobré uvedomiť si, ktorá časť osobnosti vám „podkopáva nohy“. Následne ju môžete budovať spôsobom pre ňu vhodným.
  • Tento kurz však odporúčam úplne všetkým ľuďom. Pre každého z nás je dobré, ak rozumieme svojmu vnútornému svetu, svojim emóciám, myšlienkam a pohnútkam.

Každý z nás má osobnosť zloženú z týchto troch častí a pochopenie ich hlbších súvislostí je prvým dôležitým krokom na ceste k vedomému životu.

30 EUR

5 video lekcií

Odpoveď na vaše otázky

Prístup do kurzu na 1 rok

Katarína Adamusová

autor kurzu

Poznanie obsiahnuté v kurze je výsledkom môjho takmer 15 ročného analyzovania psychiky, vzťahov a života samotného. Ku skúmaniu hlbších súvislostí života ma priviedol neustály pocit strachu a neistoty, ktorý sa prejavoval najmä pri kontakte s inými ľuďmi. 

Hoci je každý človek iný, cítila som, že na pozadí vzťahov existuje určitá univerzálna logika, o ktorú by som sa mohla oprieť. Premýšľala som, ako je možné, že sa s jedným človekom cítim dobre a prítomnosť iného človeka mi je nepríjemná, hoci mi daný človek nijak neubližuje. V čom je rozdiel? Od čoho moje pocity závisia?

Vedela som, že ak tieto princípy pochopím, vnesú do do môjho života pevnosť, jasnosť a štruktúru, po ktorej som tak túžila. Po rokoch analýz a skúmania som zistila, že v živote a vo vzťahoch naozaj existujú univerzálne pravidlá, všetko je navzájom previazané a ovplyvňuje sa. Pochopenie a prijatie týchto súvislosti vnieslo do môjho vnútra vytúžený pokoj a harmóniu. 

Prostredníctvom mojich online kurzov sa chcem s vami podeliť o toto hlboké poznanie, ktoré zmenilo môj život a životy mnohých mojich klientov. 

Pochopenie hlbších súvislostí vnesie do nášho života pevnosť, jasnosť, štruktúru a z toho prameniacu harmóniu. Harmóniu vo vzťahu k okoliu, ale hlavne harmóniu v našom vnútri. Stávame sa vnútorne zrelým človekom, ktorý koná v súlade so sebou samým a pritom neubližuje iným ľuďom.